Werkwijze

Zorg ervoor dat de aanvraag voldoet aan alle criteria en dat de bijlagen zijn bijgesloten.
Het is belangrijk de volgende bijlagen separaat mee te sturen.
– begroting (aparte bijlage)
– Korte samenvatting (max 1 A4) van het projectplan.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Het Bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Er zijn vier sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen voor 2020 zijn: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging met daarin de datum waarop we verwachten dat uw aanvraag wordt behandeld.

Binnen max. 1 week na de behandeling ontvangt u bericht over de besluitvorming.